Omwille van de corona maatregelen zijn de computers momenteel niet beschikbaar.

 

In onze leeszaal vind je 5 computers. Hierop kan je gewoon surfen, de catalogus van de bib raadplegen of het Krantenarchief van GVA terugvinden.

Reserveren

Het gebruik van de computers is gratis voor alle leden. Reserveren gebeurt op basis van de lidkaart.
Je meldt je bij de infobalie aan met je persoonlijke lidkaart of identiteitskaart. Het gebruik is (voorlopig) niet beperkt in tijd. Reserveren is mogelijk voor de lopende en volgende week. Neem dan contact op met de bibliotheekmedewerker.

 

Beschikbare software

  • Open Office 
  • Internet: via Firefox, Internet Explorer of Chrome
  • Databank: GvA Krantenarchief

 

Gegevens bewaren en afdrukken

Zorg er voor dat je je gegevens goed opgeslagen hebt. Gegevens opslaan kan op je persoonlijke e-mailadres, op een usb-stick of op één van de vele online opslagdiensten. 
Afdrukken is mogelijk. Je betaalt 0,05 euro voor een zwart-wit afdruk. Grote hoeveelheden kopiëren is niet mogelijk.  

 

Wat kan niet?

  • eten en drinken aan de computers
  • het geluid van de computers opzetten
  • aanstootgevende sites bezoeken of grote bestanden streamen
  • alle handelingen die tot doel hebben de apparatuur of de programma’s te beschadigen

 

Het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden leidt tot:

  • het vergoeden van de veroorzaakte schade
  • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet