Goede afspraken maken goede vrienden

De bib van Lille en haar uitleenposten (Gierle en Poederlee)  zijn vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de bib van Lille. Zelfs al woon je niet in onze gemeente of ben je al lid in een andere bib.

Lidkaart

Bij inschrijving gebruiken we je elektronische identiteitskaart als lidkaart. Indien je dit niet wenst of indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, krijg je van ons een lidkaart. Beide kaarten hebben dezelfde toepassingsmodaliteiten.

Voor kinderen beneden de 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. Wil je je kidsID gebruiken als lidkaart? Dat kan! Vraag het aan de infobalie.

Breng je lidkaart altijd mee naar de bib. Zonder lidkaart kunnen géén materialen uitgeleend worden. Let op: bij verlies of diefstal van je lidkaart breng je zo snel mogelijk de bib op de hoogte want je blijft aansprakelijk voor je verloren lidkaart, ook als die door derden wordt misbruikt.

Lidgeld

Lid worden is gratis.

Kom vrijblijvend een bezoekje brengen…

Om ter plaatse kranten, tijdschriften, strips of boeken te lezen hoef je geen lidkaart te hebben.

Uitleenvoorwaarden

Alle materialen (boeken, tijdschriften, dvd's, fundels, daisyboeken, luisterboeken...) worden gratis uitgeleend. Je mag 20 materialen uitlenen. De uitleentermijn bedraagt voor alle materialen 3 weken met uitzondering voor de E-boeken. Deze uitleentermijn is maximaal 6 weken. Tip: Lever je E-boeken die op de digitale boekenplank van Cloulibrary staan in zodra je klaar bent met lezen. 

Bij uitleen van je fysieke boeken ontvang je een uitleenbon met vermelding van alle geleende materialen in je bezit en de uiterste datum van teruggave. Controleer deze uitleenbon voor je de bib verlaat. Hou deze data in de gaten. Zo voorkom je een boete.

Voor gebruik in de klas kunnen leerkrachten en leerkrachten in opleiding, op vertoon van hun lerarenkaart of studentenkaart eveneens 20 materialen ontlenen.

Hoeveel materialen lenen?

Je kunt maximum 20 materialen lenen.

Verlengen van de uitleentermijn

Wanneer je geleende materialen niet op tijd kan inleveren, kan je best online of telefonisch zorgen voor een verlenging.
Heeft de bib je e-mailadres? Dan krijg je 3 dagen vóór de vervaldatum een seintje dat het tijd is om je materialen terug te brengen of te verlengen.
Verlengen van de uitleentermijn van gedrukte materialen is mogelijk met maximaal eenzelfde periode als de reeds voorbije uitleentermijn (maximum 3 weken). De uitleentermijn van E-boeken kan je niet verlengen.

Je kan je fysieke materialen 2 keer verlengen. Indien je uitleentermijn verstreken is, kan enkel het bibliotheekpersoneel je geleende materialen verlengen.

De uitleentermijn van de geleende materialen kan niet verlengd worden indien het door een andere lener is gereserveerd of als je reeds een boete hebt. Als je op vakantie gaat, kan je via de infobalie je uitleendatum laten aanpassen.

Materialen kunnen 24 op 24, 7 op 7 ingeleverd worden via de inleverbox. Let er op dat je de materialen goed doorschuift. De materialen zullen de eerst volgende uitleensessie ingenomen worden.

 

Wat betaal je…
…als je dit te laat terugbrengt?

De aanmaningsprocedure wordt strenger met het vernieuwde automatiseringssysteem WISE. Indien je materialen niet tijdig terugbezorgt of verlengt, of wanneer je je openstaande schulden niet binnen een bepaalde termijn betaalt.Wie geleende materialen langer houdt dan de vastgestelde uitleentermijn, betaalt een boete (25 cent per begonnen week per materiaal).
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van het betalen van een boete bij het laattijdig binnenbrengen van de materialen

De bib stuurt je herinneringen via mails en brieven.

Reserveren

Een materiaal dat uitgeleend is, kan je in de bib of via onze catalogus reserveren en is gratis.
Ook niet-uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden en in de bibliotheek naar keuze afgehaald worden

Je ontvangt een bericht wanneer je het gereserveerde materiaal kan ophalen. Het wordt 10 dagen ter beschikking gehouden.

Ik vind het niet in de bib van Lille

Het boek, de dvd... die ik zoek  is uitgeleend. Je kan het dan reserveren in de bib of via de online catalogus.

Het boek of de dvd die ik zoek, is nog zo nieuw dat het nog niet in de bib aanwezig is. Je kan dan een aankoopvoorstel indienen in de bib of online. Als het boek wordt aangekocht, ben jij de eerste lener.

Het boek of de dvd die ik zoek zit niet de de collectie van de bib van Lille. Je kan dit materiaal laten overkomen uit een andere bib. Dit is onze IBL-dienst of Inter-Bibliothecair-Leenverkeer. Meestal is het materiaal binnen de week aanwezig in onze bib. Je kan het ook 3 weken houden. Je betaalt voor deze service 3 euro.