Boek
Nederlands

De tranen der acacia's

De tranen der acacia's

Genre:
Een egocentrische en cynische jongeman twijfelt aan de motieven van eigen en andermans daden gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Onderwerp
Amsterdam, Identiteit
Titel
De tranen der acacia's
Auteur
Willem Frederik Hermans
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij G.A. Van Oorschot, 2018
399 p.
Aantekening
Deze uitgave van 'De tranen der acacia's' bevat de definitieve tekst, zoals opgenomen in de Volledige werken
ISBN
9789028280311 (paperback)

Besprekingen

Roman over vals verzetssentiment, chaos en universeel misverstand. Een egocentrische en cynische jongeman twijfelt aan de motieven van eigen en andermans daden gedurende de Tweede Wereldoorlog. In het naoorlogse brave Nederland waar met veel burgerzin en optimisme aan de heropbouw gewerkt werd, kon men aanvankelijk weinig waardering opbrengen voor dit negativistisch geachte boek. Voorpublicaties ervan in het tijdschrift 'Criterium' veroorzaakten al onmiddellijk problemen. W.F. Hermans (1921-1995) was vanaf het begin van zijn schrijversloopbaan een controversiële figuur. Uiteindelijk bracht G.A. van Oorschot deze prachtige roman op de markt en herkenden velen zich in het pessimistische levensgevoel. De twaalfde druk uit 1971 was de eerste herziene versie. De twintigste druk (1986) werd weer herzien door de auteur. Deze 32e druk is conform de definitieve uitgave in de ‘Volledige werken’. Een van de belangrijkste werken van deze auteur.

Over Willem Frederik Hermans

Willem Frederik Hermans (Amsterdam, 1 september 1921 – Utrecht, 27 april 1995) was een Nederlands schrijver van romans, novellen, verhalen, poëzie, toneelstukken en scenario's, alsmede van essays, kritieken en polemieken. Daarnaast was hij actief als fotograaf en maker van surrealistische collages. In 1955 behaalde Hermans cum laude de graad van doctor in de wis- en natuurkunde (fysische geografie). Hij weigerde de P.C. Hooft-prijs 1971, maar accepteerde wel de Prijs der Nederlandse Letteren, die hij in 1977 uit handen van de Belgische koning Boudewijn ontving. Hermans wordt met Gerard Reve en Harry Mulisch gerekend tot De Grote Drie, de drie belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs.

In de jaren dertig werkte Hermans mee aan de schoolkrant van het Barlaeus-gymnasium, waarvan hij een korte periode ook hoofdredacteur was. Tijdens de Bezetting schreef hij poëzie, en - veelal surrealistische - korte verhalen en romans. De oorlogsperiode zelf vormt de achtergro…Lees verder op Wikipedia